Archief van februari, 2007

Bright and shining

Tags:

Fraudegevoelig stemmen delen

Nederland is een nobel initiatief rijker. Wat de Duitsers in zekere zin zelf kunnen doen, kunnen Nederlanders nu met zijn tweeën: stemmen delen bij de verkiezingen.

Het werkt simpel: je plaatst een oproep op stemdeler.nl dat je bijvoorbeeld twijfelt tussen de Partij voor de Vrijheid (PVV) en de Socialistische Partij (SP). Iemand die precies dezelfde twijfel heeft, wordt door stemdeler aan je gekoppeld, zodat het mogelijk is samen te coördineren wie op welke van de twee partijen stemt. Zo krijgen beide partijen toch de stem. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kan dit een goede oplossing zijn, wil men invloed uitoefenen op de coalitie.

Echter, misbruik ligt op de loer. Stel, ik wil op de PvdA stemmen, maar het liefst twee keer. Dan plaats ik een berichtje op Stemdeler dat ik twijfel tussen PvdA en VVD. Vervolgens word ik gekoppeld en zorg ik dat mijn stemcompagnon op PvdA stemt. Ik zeg dat ik op de VVD stem, maar vervolgens doe ik dat niet, en krijgt de PvdA mijn stem. Et voilà, de PvdA is geholpen!

Ontdek het Picasso-element

Tags:

Vogeltjes in Marqueleau

Tags:

Groene stroom

In het kader van alle initiatieven ten behoeve van de beperking van CO2-uitstoot en duurzaam gebruik van fossiele brandstoffen, heb ik een nieuw initiatief bedacht:

Alle sportscholen in Nederland moeten een stroomvoorzienende functie krijgen! Alle roeimachines, fiets- en stepapparaten moeten de door de sporter gegenereerde energie leveren aan het energienetwerk! Stel je voor, sluit deze apparaten aan op het lichtnet en megawatts and menselijke energie zullen dagelijks de algehele energieconsumptie voor een deel compenseren! Stel je voor! Reclames als “Nuon biedt u nu korting op uw energierekening als u naar de sportschool gaat”!

Maar de koek is nog niet op:
Wat dacht je van een stroomgenererend waterrad in je toilet bij doorstromend water? Windmolens op het dak van je auto! Voor de medepassagiers in de auto trappers, waarmee energie kan worden opgewekt en minder benzine wordt verbruikt! Kinderen die in speeltuinen energie genereren door over van dymamo’s voorziene glijbanen te glijden! Naast een dak vol met zonnecellen, een plafond van zonnecellen in alle Nederlandse huiskamers, zodat de verbruikte energie van gloeilampen wordt gecompenseerd! Het aansluiten van het putje van de douche op de centrale verwarming!

Vadertje Winter


11.00 uur


11.40 uur


12.20 uur

Met Luxemburgreis in Trier

Tags: