Archief van december, 2006

Octaal dozijn

Dozijn (twaalf) is een hoofdtelwoord dat afkomstig is uit het twaalftalligstelsel. Indien onze wereld een octaal getallenstelsel hadden gehad, wat had dit dat voor gevolgen gehad voor de uitdrukking ’13 in een dozijn’?

Nu duidt ’13 in een dozijn’ op onbeduidende zaken. Echter, als we eens gaan rekenen, in een achttallig stelsel wordt een dozijn uitgedrukt door het getal 14, 8 = 10 en 4 daarbijopgeteld maakt 14. 13 in octale termen is 11 in ons getallenstelsel. Dertien is dan dus minder dan een dozijn. Dus laten we maar eens vertalen:

13 in een dozijn (octaal)
betekent
11 in een dozijn (decimaal)

Dan zijn de dingen niet onbeduidend meer, maar is er altijd te weinig van!

Het kerstpakket is binnen!

Tags: